Parallel

Het Magnetotaxis Parallel System

Het Magnetotaxis parallel systeem kan vergeleken worden met het Magview™ systeem, echter in plaats van magneetvelden (grids) wordt er gebruik gemaakt van een kabel. Deze kabel kan in een bestaande leiding worden geplaatst die parallel aan het boortrace loopt [fig. 1]. Deze leiding is van kunststof. Het magnetisch veld dat wordt gevormd door de kabel wordt als referentie gebruikt voor de uit te voeren boring [fig. 2]. Te vergelijken met het Magview systeem.

Het grote voordeel van dit systeem is dat er dicht langs een bestaande leiding geboord kan worden zonder risico van schade aan een van beide leidingen en een beperkte ruimte nodig is om meerdere boringen uit te voeren. Doordat de referentiebron dicht bij de sensoren is geplaatst is de hoeveelheid storing zeer beperkt.

Report

Nadat de boring succesvol is afgerond zal de Pinpoint operator een gedetailleerd rapport maken gebaseerd op de metingen verricht tijdens de uitvoering. Dit rapport geeft een volledig overzicht van de boring met alle meetgegevens.
 
Fig. 1

Fig. 2