Magview ™

Het Magview™ Systeem is een actief positiebepalingsysteem, dat gebruik maakt van een 3-assige methode met behulp van een kunstmatig aangelegd magneetveld [fig. 1].

Voor boringen met speciale hindernissen zoals kanalen gebouwen of onbegaanbare terreinen kan het Magview systeem door de Pinpoint operator gebruikt worden samen met het Steering Tool Systeem.

Rechthoeken van kabel worden op het boortrace uitgelegd, ook op water [fig. 2]. Meestal 10x20 meter, maar andere vormen zijn ook mogelijk. Door deze kabels kortstondig onder stroom te zetten wordt een magnetisch veld gevormd dat door de probe wordt waargenomen. De gemeten waardes worden door de probe naar de computer gestuurd waar deze verwerkt worden en de positie onder dit veld berekend word.

Hoogwaardige software berekend nu de positie van de probe onder dit veld, onafhankelijk van eerder metingen en relatief tot de plaatselijke referenties. Deze plaatsbepaling is dan vergeleken met de positie die berekend is met de standaard reken-methode, waarbij met de hellingen en richtingen van de voorgaande sectie de verplaatsing is berekend.

Een eventuele koerscorrectie kan dan worden doorgevoerd.

 


fig. 1

 


fig. 2